MEDCAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי למחלות נדירות.
הכנס יתקיים ב-14 במרץ 2018 במלון הילטון ת"א בין השעות 08:30-14:30.

כנס זה מוקדש למחלות נדירות - אותן מחלות הפוקדות מספר קטן של אנשים מתוך האוכלוסייה הכללית  ו"סובלות" במקרים רבים מחוסר מודעות כללית בציבור מחד גיסא, וממחסור בתקציבי מחקר ופיתוח מאידך גיסא - אשר עשויים להתבטא באבחון מאוחר של מחלה וחמור מכך - בהיעדר טיפול יעיל בה.

במהלך הכנס יוצגו עדכונים בטיפול ובאבחון במחלות הבאות: מחלת גושה, מחלת פברי, מחלת פומפה, תסמונת האנטר, עמילאידוזיס משפחתית עם פולינוירופאתיה, מחלת פרקינסון, היפראוקסלוריה ראשוניתTYPE-I , המופיליה, מחלות אוטואינפלמטוריות נדירות ו-NPC.

בנוסף, נדון בשני נושאי יסוד הכרוכים בהתמודדות עם מחלות נדירות: דילמות אתיות הנובעות מהטיפול ואבחון טרום לידתי במחלות תורשתיות - על היבטיו השונים וההשלכות הנובעות  מכך.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' ארי זימרן, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים