MEDICAL Expo שמחה להודיע על כינוס הצפון ה-2 לפסיכיאטריה

 

הוועידה תעסוק בהיבטים רבים בתחום האבחון והטיפול במחלות נפש, כמו גם בסוגיות אתיות בטיפול. תכנית הכנס כוללת הרצאות אשר יינתנו על ידי מיטב המומחים בתחומם ודיונים, בנושאים הנמצאים בסדר היום הציבורי ומעסיקים את קהילת הפסיכיאטרים ורופאי המשפחה, כמו גם מומחים מדיסיפלינות שונות.

 

הוועידה תתמקד באפשרויות הטיפול השונות, בזכויות חולה הנפש בישראל, בקשר בין מחלות נפש ומחלות אחרות, ובאפשרות גילוי ומניעת מחלות.

בין הנושאים שיידונו:

 

-          שימוש בפלצבו בניסויים קליניים

-          סוגיות אתיות בטיפול בטרנסג'נדרים ואנשים עם פראפיליות

-          הסכמה מדעת בחולים פסיכיאטריים

-          מצב נפשי וסינדרום מטבולי

-          גישות לטיפול בדיכאון עמיד

-          טראומה ו-PSTD

-          נוירוביולוגיה והתפתחות

-          מנבאים וגורמי סיכון – גילוי וטיפול מונע

-          שיטת טיפול פסיכולוגית אל מול תרופתית

 


נשמח לראותכם.

 

יו"ר הכנס:

פרופ' אהוד קליין, מנהל החטיבה הפסיכיאטרית, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה