MEDICAL Expo, שמחה להודיע על הכנס ה-2 לרוקחים  מחוז דרום .

הרוקח מהווה את החוליה המקשרת בין הרופא והמטופל, בכך שהוא מממש את הטיפול התרופתי אשר הותווה על ידי הרופא, תוך קיום אינטראקציה עם המטופל והדרכתו כיצד ליטול את התרופה. ביכולתו להשפיע רבות על היענות המטופל לטיפול התרופתי שנקבע לו ואף על הצלחת הטיפול עצמו.

כנס זה, מטרתו לעדכן את ציבור הרוקחים בדרום במירב החידושים והמידע הדרושים להם בעבודתם: תרופות, התוויות, דרכי מתן ומחקרים.
  

אנו מקווים שתהנו מיום זה ותפיקו ממנו את המירב הדרוש לעבודתכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר שמואל קלנג, מנהל המחלקה לפרמקולוגיה ומנהל המחלקה לרוקחות, שירותי בריאות כללית
מגיסטר עזר לוי, רוקח מחוזי, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית