MEDICAL Expo  שמחה להודיע על הוועידה השנתית לרוקחים בקהילה ובביה"ח.
הוועידה תתקיים ב-15 ביוני במלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג בין השעות 08:30-15:30.

הוועידה מיועדת לרוקחים בקהילה של כל קופות החולים ובתי מרקחת הפרטיים וכן לרוקחי בתי החולים.

במהלך הוועידה נדון בסוגיות הקשורות בעבודתו היום-יומית של הרוקח: מהות ומטרות המקצוע, כפי שהוגדרו והשתנו לאורך השנים, חשיבות יצירת האינטראקציה עם המטופל כדי להגביר את היענות המטופל, חשיפה לתכשירים ודילמות הכרוכות במתן חיסונים. בנוסף, יוצגו עדכונים, חידושים וטיפולים מתקדמים.

בין הנושאים בהם נדון בועידה:

  • התפתחות הרוקחות בעשורים האחרונים
  • דרכים להתמודדות עם היענות המטופל
  • התלבטויות במתן חיסונים למטיילים
  • הזרקור על השתנות אינדיבידואלית של חשיפה לתכשירים אימונוסופרסיביים בהשתלת איברים
  • טיפול בהורמון גדילה - למי ועד מתי?
  • עדכונים בטיפולים אונקולוגים
  • עדכונים בתופעות נוירולוגיות
  • עדכונים בכאב מתפרץ
  • טיפולים ביולוגיים חדשים ב-IBD


בין המרצים אשר ייקחו חלק בוועידה:

ד"ר צחי קציר, ד"ר יוסף לומניצקי, ד"ר אייל שוורצברג, פרופ' מיכאל גלעדי, ד"ר יוסים אלכסנדר, פרופ' משה פיליפ, ד"ר אורי קופילוב ועוד.

נשמח לראותכם.

יו"ר הוועידה:
ד"ר צחי קציר, מנהל מחלקה לשימוש מושכל במשאבים חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות וסגן יו"ר ארגון הרוקחות בישראל