MEDICAL Expo שמחה להודיע על ועידת הצפון ה-1 לרוקחים - גישות חדשות בטיפול בתרופות.

הרוקח מהווה את אחת משלוש הצלעות - ביחד עם הרופא והמטופל - הקשורות לשימוש בתרופות. תפקידו של הרוקח הוא לממש את הטיפול התרופתי אשר הותווה על ידי הרופא, תוך קיום אינטראקציה עם המטופל. מכאן, שהוא מהווה את החוליה המקשרת ביניהם  וביכולתו להשפיע רבות על היענות המטופל לטיפול התרופתי שנקבע לו.

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בפיתוח תרופות חדשות ודרכי מתן חדשות לתרופות. המודעות לתכונות התרופות, לאינטראקציה בין תרופות, לתופעות הלוואי שלהן, לשימוש נכון בתרופות ובתרופות חלופיות ובמקביל לכך פיתוח תרופות המותאמות אישית לחולה – כל אלה הביאו להצטברות ידע רב, המצריך התעדכנות שוטפת.

 כנס זה מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדון בעבודת הרוקח ובנקודות ההשקה שלה עם הצוות הרפואי וציבור המטופלים: נציגמודל של רוקחות אישית, נשמע על יישום פרויקט רוקחי במרכז רפואי ונבדוק את יחסי הגומלין בין הטיפול התרופתי בבי"ח לבין המשך הטיפול בקהילה. בחלק השני, המקצועי, נציג טיפולים תרופתיים מעודכנים בטרשת, בסוכרת, בלוקמיה מיאלואידית כרונית, במחלת גושה ובמחלת β תלסמיה וכן את התרופות נוגדות הקרישה במחלות נוירולוגיות.

אנו מקווים שתהנו מיום זה ותפיקו ממנו את המירב הדרוש לעבודתכם.                           

יו"ר הכנס:

ד"ר שמואל קלנג, מנהל היחידה לפרמקולוגיה והמחלקה לרוקחות, שירותי בריאות כללית

--------------------------------------------------------------------------------