MEDICAL Expo בשיתוף ביה"ח "דנה" לילדים, שמחים להודיע על הכינוס הישראלי ה-8 לרפואת ילדים.

בכנס זה יושם דגש על חידושים ועדכונים בתחומי האבחון והטיפול ועל היבטים שונים הכרוכים בעבודת רופא הילדים בבית החולים ובקהילה.

נפתח את הכנס בהרצאה העוסקת בהיבטים אתיים וחוקיים המהווים חלק מההתייחסות אל הילד הנוטה למות. נמשיך עם טכנולוגיות חדשות בגנטיקה לשירותו של רופא הילדים בקהילה. נעסוק בקשר שבין תזונה וטיפול רפואי: תובנות חדשות הנוגעות להשפעת סידן וויטמין D בטיפול בילדים, ותזונה כאמצעי מסייע בטיפול באפילפסיה בילדים. עוד בנושא אפילפסיה בילדים: נסקור את הטיפול התרופתי והטיפול הניתוחי במחלה זו

עוד בכנס זה: נציג סוגיות בגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות; נדבר על אלרגיות בילדים והטיפול בהן ונתעדכן במחקרים חדשים בנושא תסמונת מוות בעריסה.   

בנוסף, יובאו עדכונים עלל הטיפול בהידרוצפלוס בילודים ועדכונים בהחייאה בילדים בעקבות  PALS 2010

 

נשמח לראותכם

 

יו"ר הוועידה: פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, בי"ח "דנה", המרכז הרפואי ת"א