MEDICAL Expo שמחה להודיע על כינוס הצפון ה-3 לכאב

כאב נקלט ומועבר במערכת העצבים במספר דרכים. הדרך בה נקלט כאב חד שונה מהדרך בה מועבר כאב מתמשך ועמום יותר. כינוס זה מהווה מסע במסלולי הכאב השונים ובמהלכו נעבור בארבעת המסלולים הקיימים,  נתוודע למאפייני כל מסלול והגורמים לסוג הכאב המסוים ונשמע תיאורי מקרים מלמדים.

מושב 1 - יער הנוסיספציה: כאב שריר ומעטפתו; כאבים בחזה שלא על רקע קרדיאלי; ניתוחי גב

מושב 2- מעלה הטרנסמיציה: ריגוש מרכזי - מאקוטי לכרוני; נויראלגיה פוסט הרפטית;

יחסי גומלין בין שינה, סוכרת וכאב כרוני ודיון בנושא הפרעות בהולכה עצבית

מושב 3 - סבך הפרספציה ומורד המודולציה: מסלולים של כאב ורגש; סומטיזציה ברפואה ראשונית והקשר בין גוף ונפש בהיבט של כאב

 

המרצים והמשתתפים בדיונים הינם רופאים מומחים העוסקים בתחום הכאב.

 המסע מיועד לטיילים מתחילים ומיטיבי לכת כאחד. אנו מקווים שתהנו ממנו ותמצאו אותו מועיל להמשך דרככם המקצועית.

יו"ר הכינוס:

ד"ר סיימון וולפסון, סגן מנהל המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה