MEDICAL EXPO שמחה להודיע על MEDICO 2016  -הוועידה והתערוכה למכשור, ציוד וטכנולוגיות רפואיות בישראל.
MEDICO 2016 תתקיים ב-9 במאי 2016 במלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א.

המחר... הוא היום!

MEDICO 2016  מוקדש לטכנולוגיות חדשות ומתקדמות בתחומי המחקר, האבחון והריפוי. בכנס יוצגו פיתוחים חדשים המשמשים בתחומי הרפואה השונים והתחומים המשיקים להם.

במהלך היום נסקור את הרפורמה בניסויים קליניים, את חוק הציוד הרפואי ואת ההיערכות המקדימה לקראת החלת החוק. בהמשך נתמקד בארבעת התחומים הבאים: טכנולוגיות חדשות לטיפול בסוכרת, טכנולוגיות חדשות בקרדיולוגיה, מחזור וחידוש של ציוד רפואי ותקשורת וטכנולוגיה רפואית.                                                              

במהלך הכנס יועברו ניתוחים בריאטריים בשידור חי ויתקיימו פאנלים בנושא תקשורת וטכנולוגיה.

במקביל להרצאות תתקיים תערוכת מוצרים, מכשירים, ציוד וחברות בתחום הרפואה.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • טכנולוגיות לניטור סוכר ללא צורך בדקירת אצבע                                             
  • טכנולוגיות לקיצור קיבה                                                               
  • רפואה דיגיטלית בקרדיולוגיה                                                                
  • טכנולוגיות חדשות בשירות האלקטרופיזיולוגיה                                           
  • התערבויות מילעוריות במסתם המיטראלי והטריקוספידאלי                         
  • הלב המלאכותי
  • טכנולוגיות תאים ורקמות                                                                       

                        

נשמח לראותכם.

יו״ר הוועידה:

ד"ר זיו רוזנבויםראש אגף טכנולוגיות רפואיות , שירותי בריאות כללית
מר אבי בוסקילה, מנכ “ל שראל
בן אליהומנהל תחום מכשורשראל
פרופ' רפאל ביארמנהל רמב “ם - הקריה הרפואית לבריאות האדםחיפה
ד"ר אוסנת לוקסנבורג, ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות במשרד הבריאות
ד"ר בנימין זאב סנדר , מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיותאגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
פרופ' שוקי שמר יו"ר מועצת המנהליםאסותא מרכזים רפואייםראש המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות , 
מכון גרטנרתל השומר