MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס מחלות ריאה לרופאי הקהילה.
הכנס יתקיים ב-27 ביוני במלון דניאל הרצליה.

בעשור הראשון של המאה ה-21 חלו חידושים בתחום הטיפול במחלות ריאה ובאסתמה לאור ההתקדמות בהבנת המנגנונים הגורמים להתפתחות מחלות אלו. טכנולוגיות מתקדמות הוכנסו לשימוש וחולים רבים נהנו מהארכת חיים ומשיפור איכותם.

עם זאת, שיעור החולים לא רק שאיננו פוחת, אלא אף עולה והדבר מצריך המשך מחקר אינטנסיבי, פיתוח דרכי מתן נסבלות של תרופות, התאמת הטיפול המיטבי לחולה ובמקביל – נקיטת דרכי מניעה אפשריות.

בכנס זה תוצג תמונת מצב עדכנית של המניעה, האבחון והטיפול במחלות ריאה שונות.

בין הנושאים בהם נעסוק:

  • טיפול בשיעול כרוני
  • ההנחיות החדשות לטיפול בחולי COPD
  • גישה אבחנתית טיפולית ביתר לחץ דם ריאתי
  • משאפים לטיפול באסטמה - תמונת מצב
  • סקירה מוקדמת לגילוי סרטן ריאות
  • שיפור השליטה באסטמה 
  • גישה אבחנתית וטיפולית ל-IPf
  • אסטמה ו- COPD

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:

פרופ' יוחאי אדיר,
מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה