MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס עדכון במחלות כבד "מן הקל אל הכבד"

 הכנס יעסוק במחלות כבד כרוניות ואקוטיות ובמחלות כבד ותחלואה נלווית. במהלך הכנס יוצגו עדכונים וגישות חדשות לאבחון, טיפול ומעקב אחר מחלות.

 אבחון: הגישה לבירור עלייה באנזימי הכבד; האם ניתן לעקוף כיום ביופסית כבד?    

מעקב: מעקב אחר מחלת כבד מתקדמת בקהילה: מיימת וסיבוכיה; מעקב אחר מחלת כבד מתקדמת בקהילה: דימום מדליות ואנצפאלופטיה כבדית

טיפול: זיהום כרוני בנגיף ההפטיטיס C - פריצת דרך משמעותית בטיפול; זיהום כרוני בנגיף ההפטיטיס B - הנגיף מדוכא אך הבראה אין; גישה טיפולית חדשה בהפטוצלולר קרצינומה; מחלות הכבד האוטואימוניות                                                                                                                                                                            

תחלואה נלווית: הקשר בין מגיפת הכבד השומני לסינדרום המטבולי ולמחלות קרדיו-וסקולריות; נזק לכבד מתרופות

כמו כן יוצגו מקרים מחכימים ומלמדים.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:

פרופ' זמיר הלפרן, מנהל המערך לדרכי העיכול, המרכז הרפואי תל אביב                                     

פרופ' זיו בן ארי, מנהלת המרכז למחלות כבד, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר