MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס רפואת ילדים במגזר הערבי.
הכנס יעסוק באבחון וטיפול תסמונות ומחלות נפוצות בילדים, תוך התמקדות באוכלוסיה הערבית.

מטרת כנס זה, היא להציג חידושים ועדכונים בנושאים מרכזיים הנוגעים לרפואת ילדים כמחלות גנטיות, מחלות מטבוליות ומומים מולדים - בדגש על אפיונן, אבחון והטיפול בהן בקהילה בילדים ערביים – במטרה לחדד את המודעות לנושאים אלה.

במהלך הכנס נעסוק בנושאים הבאים:

מומים מולדים: סקירה של עשר שנים

תפקידו החשוב של רופא הקהילה באבחון מחלות מטבוליות בילדים                      

אפיון מחלות גנטיות ביישובים ערביים ותפקידו של רופא הילדים במניעתן

טיפול מקיף בטלסמיה בילדים

בטיחות הטיפול באנאלוגיה של אינסולין בילדים עם מבט לעתיד                 

Infantile colic ועצירות בתינוקות: גישה טיפולית תזונתית

סינדרום מטבולי בילדים- באוכלוסיה הערבית

כאב ראש חוזרים בילדים: בירור וטיפול

אסטמה ומחלות שכיחות אחרות

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' נעים שחאדה
, מנהל מחלקת' ילדים א' ומנהל המרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים,ביה"ח לילדים מאייר,
הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה