MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס חדשנות בטכנולוגיות רפואת עיניים. 

השימוש בטכנולוגיות חדשות בתחום רפואת העיניים בישראל לצורך אבחון וטיפול במחלות עיניים ובנזקים אפשריים לראייה הפך את שיעורי המניעה והריפוי לגבוהים. במלחמה על איכות הראייה והחיים של המטופלים נעשה שימוש בארסנל מתוחכם ומתקדם, המסייע לרופא המיומן במלאכתו.


נתעדכן בכלי העבודה החדשים העומדים לרשותנו כרופאים וכמנתחים, נציץ אל מאחורי הקלעים של תהליכי הפיתוח וניחשף לפיתוחים מקומיים חדשים.


  • החלק הראשון של הכנס יוקדש לחידושים טכנולוגיים באבחון וטיפול ברפואת עיניים: טכנולוגיות חדשות בעדשות תוך עיניות, שימוש בתאי גזע ברפואת עיניים, ראייה מלאכותית.
  • החלק השני יעסוק ברפואה בעידן המודרני: חידושים בטלרפואה, תמורות בחווית המשתמש, ומעבר מרעיון תיאורטי ליישום במציאות.
  • החלק השלישי יוקדש לפיתוחים ישראליים ברפואת עיניים ויכלול מצגות קצרותשל פיתוחים כחול-לבן ודיונים עליהם.


נשמח לראותכם בין משתתפי כנס חשוב זה

יו"ר הכנס

פרופ' אהוד אסיה, מנהל מחלקת עיניים מרכז רפואי מאיר, כפר-סבא ומנהל רפואי "עין טל" מרכז לרפואת עיניים, ת"א.
ד"ר עירית רוזנבלט, אחראית מחקרים קליניים, מחלקת עיניים, בי"ח בלינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה.