DENTAL Expo
שמחה להודיע על DMD 2015 - הוועידה והתערוכה השנתית לרופאי השיניים בישראל.
DMD 2015 תתקיים ב-25 ביוני 2015 במלון דן פנורמה ת"א בין השעות 08:30-16:00.

DMD 2015 מיועדת לכלל רופאי השיניים ובמהלכו יוצגו עדכונים בטיפול, כמו גם סקירת אפשרויות טיפול מיטביות במחלות שיניים שונות.

במושב העוסק בפריאימפלנטיטיס  נסקור את האפידמיולוגיה של המחלה ונבחן את הטיפול הלא כירורגי והטיפול הכירורגי, עד כמה יעיל כל אחד מהם בפני עצמו ובהשוואה זה לזה.

במושב בנושא אלטרנטיבות טיפוליות להשתלות במקסילה אחורית אטרופית נעסוק בהרמת סינוס בשיטת החלון הצדדי ובהרמת סינוס סגורה ונדון במידת הרלבנטיות של שתלים סופרה פריוסטליים -  האם עדין אופציה רלוונטית?

במושב Implantology for the Medically compromised patient נדון באימפלנטולוגיה בעידן ה-ONJ , באופן השימוש בתרופות האנטי-קואגולנטיות החדשות ובאופן הטיפול בנשאי HIV .

נשמח לראותכם בין משתתפי הוועידה.

יו"ר ועידת DMD 2015

פרופ' אלי מכטיי, מנהל המחלקה לפריודונטיה, ראש בית הספר להתמחויות ברפואת שיניים, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה