MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס סוכרת, השמנה ויל"ד באוכלוסיה הערבית בישראל.

שכיחות מחלת הסוכרת בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל גבוהה משכיחותה בקרב יהודים. העלייה המתמדת בשכיחות במהלך השנים מוסברת בחלקה ע"י מספר גורמים, ביניהם מעבר מאורח חיים כפרי לאורח חיים עירוני וסגנון חיים יושבני;מעבר לסגנון אוכל מהיר העשיר בקלוריות; ומנהגים תרבותיים הכוללים הכנסת אורחים נדיבה המתבטאת בארוחות עשירות.

בכנס זה נעסוק בסוכרת, השמנה ויל"ד בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל.
נפתח בתמונת מצב של מחלות אלו במגזר הערבי ונמשיך בהצגת
הנושאים הבאים:

  • הטיפול האופטימלי באינסולין בזאלי                              
  • כיצד מתקדמים בטיפול, כשאינסולין בזאלי לא מספיק?  
  • מאפייני החולים המגיבים לטיפול בלירהגלוטיד- הנסיון המקומי
  • GLP-1חדש בשרשרת הטיפול בסוכרת 
  • בטיחות קרדיווסקולרית בתרופות לסוכרת          
  • הגישה ליתר לחץ דם עמיד בקהילה בדגש על האוכלוסיה הערבית                     
  • טיפול בכף רגל סוכרתית
  • תזונה והשפעתה על המחלה

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' נעים שחאדה,
מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה