MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס הדרום לסוכרת ויל"ד.

הכנס יעסוק במגוון תחומים הקשורים בסוכרת, תוך התייחסות לגישות טיפוליות מעודכנות ולמשמעות מחקר ה-Origin . דגש מיוחד יינתן על הטיפול באינסולין:

סוכרת וחברה: פערים חברתיים בטיפול בסוכרת:השפעה סוציו-אקונומית על התפתחות המחלה    

מחקר: חשיבות ומשמעות מחקר ה-Origin  בטיפול בסוכרת מסוג 2                      

אינסולין: העצמת הטיפול באינסולין באמצעות התאמה אישית; האם ניתן לשפר את איכות חייהם של המטופלים באינסולין?; יעילות ובטיחות טיפול לאורך מסלול האיזון בסוכרת: מקו ראשון ועד השילוב עם אינסולין                                            

סוכרת ומחלות קרדיווסקולריות: בטיחות קרדיוווסקולרית בחולה הסוכרתי            

גישות טיפוליות: חשיבות הקדמת הטיפול בסוכרת וההבדל בין הטיפולים השונים; פתרון השתלת תאי ביתא בחולים מסוג 1 ו-2; גנים של השעון הביולוגי

תזונה וסוכרת: המעי וחיידקיו - בקרי המטבוליזם; יין ואוכל - איזו תזונה טובה למחלה; האם חלב גמלים טוב לסוכרתיים?

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס
ד"ר אילנה הרמן-בהם,
מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע  ויו"ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית