MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס הצפון לסוכרת ויל"ד.

תחום הטיפול בסוכרת הינו תחום רפואי דינמי. ארסנל התרופות מתרחב והיצע הטיפולים הנרחב מאפשר התאמה של הטיפול למטופל, תוך התחשבות בגורמים כגיל, אורח החיים, מחלות רקע ועוד.

הקשר בין סוכרת ויתר לחץ דם הינו קשר הדדי. בעוד שלחץ עלוללהשפיע על הסוכרת ועל איזון רמת הגלוקוז בדם במספר דרכים, יש למחלת הסוכרת השפעה על ערכי לחץ הדם.

בכנס זה נתייחס לסוגיות מרכזיות בתחום הטיפול במחלות אלו, כחשיבות הטיפול המוקדם בסוכרת וההבדל בין הטיפולים השונים, פישוט מירבי של הטיפול באינסולין בזאלי, בטיחות קרדיוווסקולרית בחולה הסוכרתי ומתן תרופות משלב בטיפול ביל"ד.  

כמו כן יתקיימו המושבים הבאים:                      

מושב סוכרת והשמנה:

  • יעילות ובטיחות לאורך מסלול האיזון בסוכרת
  • אינסולין ארוך טווח                                                                   
  • טיפול באינסולין בגישה מותאמת אישית                        

מושב יל"ד:

  • יתרונות תרופות משלב בטיפול ביתר לחץ דם                
  • התפתחות סוכרת חדשה עקב טיפול תרופתי להורדת לחץ דם
  • אבלציה של העצבים הסימפטטים הכילייתים
  • יל"ד בחולה הכלייתי

נשמח לראותכם.          

יו"ר הכנס:

פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית רמב"ם

ד"ר שוקי לשם,  מנהל רפואי ויועץ יתר לחץ דם, לאומית שירותי בריאות