MEDCAL Expo שמחה להזמינך לכנס העדכונים במחלות לב- טיפולים פורצי דרך ומצילים חיים.
הכנס יתקיים ב-21 ביוני 2017 בין השעות 08:30-15:00 .

הכנס יעסוק בטיפול במחלות לב תוך שימת דגש על שלושה תחומים עיקריים: טיפול תרופתי להקטנת אירועים קרדיווסקולריים והארכת תוחלת החיים; טיפולים מצילי חיים בחדר הצנתור ובקהילה; ופרפור פרוזדורים - ניטור, טיפול תרופתי וטיפול התערבותי.

במהלך הכנס נדון בנושאים אלה ואחרים:

  • טיפול בסוכרת- קוראלאן ומעכבי SGLT2 , טיפול בסוכרת
  • טיפול בדיסליפדמיה ומעכבי PCK9
  • טיפולים חדשניים באי ספיקת לב   
  • הרחבה צנתורית של  העורק הכלילי השמאלי הראשי
  • השתלת מסתם אאורטלי בצנתור- TAVI
  • טיפול בנוגדי טסיות שנה ואילך לאחר צנתור טיפולי
  • נוגדי קרישה חדשים בפרפור פרוזדורים
  • קבלת החלטות בעידן רווי מידע
  • חידושים באבחון פרפור פרוזדורים ובצריבה צנתורית                                                                              

                                                                                 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ'
מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר