MEDCAL Expo שמחה להודיע על כנס עדכונים במחלות לב 2015 - מדריך מעשי לרופאי הקהילה.
הכנס יתקיים ב-3 ביוני במלון כפר המכביה ר"ג בין השעות 08:30-15:00.

מחלות לב מהוות את אחד הגורמים העיקריים לתחלואה ולתמותה במדינות המתקדמות, ובהן ישראל . מחלות אלה, כמו מחלות כרוניות לא מדבקות אחרות, מהוות את עיקר עומס התחלואה והפגיעה באיכות ובתוחלת החיים, ומהוות נטל כלכלי על מערכת הבריאות.

הטיפול בחולה הלב הכרוני בקהילה מהווה אתגר לרופא המשפחה ולקרדיולוג, בהיבט של מתן טיפול רציף וקיום מעקב אחר המחלה. היענות החולה, נגישותו למתקנים רפואיים וזמינות מתקנים אלה חוברים לגורמים נוספים, ביניהם העומס המוטל על הרופאים והצורך שלהם בעדכון בטיפולים חדשים - ומשפיעים על טיב ואיכות הטיפול הניתן.

מטרת כנס זה היא להציג עדכונים בשלושה תחומים עיקריים: אבחון וטיפול בפרפור פרוזדורים, קרדיולוגיה כללית  

ואי ספיקת לב. במהלכו נדון בגישות לאבחון ובטכנולוגיות חדשות לטיפול הניתנות ליישום במסגרת הקהילה       

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא