MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס לטיפול בכאב כרוני בקהילה.
הכנס יתקיים ב-7 בספטמבר במלון כפר המכביה ר"ג בין השעות 08:30-15:30.

כאב כרוני פוגע בבריאות, באיכות החיים ובשמחת החיים של הלוקים בו. הטיפול בכאב כרוני מתבצע, רובו ככולו, במסגרת הקהילה, תוך שימוש במגוון הכלים העומדים בפני המטפל - טיפולים לגוף ולנפש - והתאמתם למטופל.

בכנס זה נדון בשלושה נושאים עיקריים ומכמה היבטים:

הטיפול האינטגרטיבי בכאב: מניעה ראשונית ושניונית בקהילה, המעבר בין כאב חריף לכאב, טיפול מולטימודאלי, הטיפול האינטגרטיבי בכאב בין בית החולים לקהילה.

כאבים לפני ניתוח ואחריו: מניעה של כאב כרוני אחרי ניתוחים, הנחיות קליניות חדשות לכאב במהלך ניתוח, הטיפול של רופא המשפחה לאחר ניתוח.

אספקטים פסיכוסוציאליים בכאב: Mindfulness , CBT , פיזיותרפיה וכאב, האמצעים הפיזיקאליים לטיפול בכאב.

ההרצאות יגובו בפאנלים בהם נדון בנושאים אלה בהרחבה.

בנוסף, הנכם מוזמנים לסדנאות של יוגה טיפולית וצ'י קונג אשר יתקיימו במקום לפני פתיחת הכנס.

נשמח לראותכם.


יו"ר הכנס:

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
ד"ר יורם מור, מומחה בשיקום וכאב, מנהל היחידה לשיקום בית, מנהל מרפאת כאב כרמים שרותי בריאות כללית
ד"ר יעל עולמי, מומחית ברפואת המשפחה ורופאת כאב, מרפאת כאב כרמים , שרותי בריאות כללית