מערכת הבריאות בישראל ניצבת בהווה ובעתיד בפני אתגרים לא פשוטים. אתגרים שעשויים להשפיע, לשנות ולעצב עצב את אופייה של מערכת הבריאות.


אתגרים אשר מחייבים את כל הגורמים במערכת הבריאות לשלב כוחות, לחשוב 'מחוץ לקופסא' ולקחת אחריות.


בין הנושאים שיידונו בכנס:

  • כיצד תשפיע הזדקנות האוכלוסייה על מחלקות האשפוז (בפרט פנימיות וגריאטריה) ועל רפואת הקהילה? ומה הם תוכניות משרד הבריאות, קופות החולים ובתי החולים להתמודדות עם הזינוק בשיעור הקשישים .

  • מהפכה טכנולוגית בתחום הבריאות – רפואת העתיד או השתלטות טכנולוגית מסוכנת שמאיימת על המפגש הרפואי?

  • הטיפול בחולה הכרוני בבית החולים ובקהילה – האתגרים, חידושים ודרכי התמודדות .

  • איפה כדאי למערכת הבריאות להשקיע את השקל הבא?

  • חיבור בית חולים קהילה – מודל הפעלה חדש .