Expo Medical שמחה להודיע על כנס קיסריה לסוכרת ומחלות לב

העלייה בשכיחות מחלות הסוכרת קשורה לעלייה בשכיחותן של מחלות לב. הפנימאי והאנדוקרינולוג נדרשים להתעדכן בצורה שוטפת בטכנולוגיות הטיפול העומדות לרשותם, על מנת למקסם את היענות המטופל, את הצלחת הטיפול ואת היכולת למנוע תחלואה נלווית.

כנס זה יתמקד בקשר סוכרת-מחלות לב על היבטיו השונים: השפעה הדדית, דרכי אבחון ומניעה, גישות חדשות לטיפול, בטיחות תרופתית ועוד.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • סוכרת ומחלות לב: ניירות עמדה בעולם                         
  • הדור השני של אינסולין בזאלי   
  • בטיחות קרדיאלית וכלייתית בחולה סוכרת                     
  • מתי להתחיל טיפול משולב        
  • טיפול משולב בהזרקות בסוכרת            
  • עדכונים בטיפול בהיפרכולטרולמיה       
  • מימוש הפוטנציאל בטיפול בסוכרת עם RA ו- GLP                               

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס :
ד"ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת, רפואה פנימית ומשפחה, שירותי בריאות כללית