MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס הישראלי ה-1 לרופאים וביטוח

הכנס מיועד לרופאים ומנהלים בעולם הרפואה ומטרתו לחשוף את ציבור הרופאים לנושאים אקטואליים הממוקמים בממשק שבין רפואה לביטוח, כמו גם כלים פיננסיים אשר יבטיחו את עתידו הכלכלי של ציבור זה. בכנס יוצגו כלים והמלצות לביטוח, חיסכון ופנסיה. 

הכנס יכלול שני חלקים. בחלק הראשון, המעשי, יינתנו הרצאות בתחומים הבאים:
התחום הראשון הוא הממשק שבין עולם הביטוח לעולם הרפואה. התחום השני הוא הכלים הפיננסיים - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל – על יתרונותיהם וההבדל ביניהם.

בחלק השני נדון במסגרת פאנל מומחים בסוגיות מעולם הביטוח והרפואה, שהינן רלבנטיות מאד בימים אלה: סוגית השר"פ, ונושא הרשלנות הרפואית. בכל פאנל יופיעו נציגי המגזרים השונים (חברות הביטוח, ארגונים ממשלתיים, גורמים רפואיים) אשר יציגו את עמדתם בפני קהל הנוכחים.

 

בכנס ייקחו חלק קובעי מדיניות, מנהלים בכירים ומומחים בתחומים שונים.

 

נשמח לראותכם.

 יו"ר הכנס: ד"ר אודי פרישמן, מומחה לביטוח רפואי, מימוש זכויות ורשלנות רפואית