Medical Expo שמחה להזמינכם לכנס רמב"ם לחידושים במחלות כבד 2017.
הכנס יתקיים ב-14 ביוני 2017 במלון דן כרמל חיפה בין השעות 08:30-14:30.

הכנס יעסוק במחלות כבד כרוניות ואקוטיות ובמחלות כבד ותחלואה נלווית. במהלך הכנס יוצגו עדכונים וגישות חדשים לאבחון, טיפול ומעקב אחר מחלות כבד, תוך התמקדות בשלושה נושאים עיקריים:

הפטיטיס ויראלית: הפטיטיס B : הזמן לשינוי, הפטיטיס C - עדכוני סל הבריאות 2017 ותוצאות  REAL LIFE , הפטיטיס C : לחשוב מחוץ לכבד

הכבד השומני: חידושים באבחון המחלה, הטיפול הקיים והטיפול החדש שבאופק, LIFE STILL בכבד שומני

סיבוכים של שחמת כבד: חידושים בטיפול, סרטן כבד, הקשר בין טיפול במחלת  HCV לסרטן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


נשמח לראותכם

יו"ר הכנס:
ד"ר אלה ויצמן, מנהלת מרכז למחלות כבד, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה