MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס השרון לרופאי המשפחה

הכנס מוקדש לעוסקים ברפואה הראשונית, הרופאים המקיימים את הקשר ההדוק ביותר עם החולים ומהווים לא פעם את החוליה המקשרת בין זרועות הטיפול השונות.

במהלך הכנס יוצגו היבטים שונים המרכיבים את רפואת המשפחה.

בין הנושאים בהם נעסוק:

עדכונים בטיפול במיאלומה נפוצה 

עדכונים בטיפול בטרשת נפוצה

טיפולים משולבים בהזרקה בטרשת נפוצה

אימונותרפיה- ניהול החולה

אלרגיה

אורטוקריה

השגת איזון בסוכרת

אי ספיקת לב

אנגיואדמה תורשתית - אבחנה מבדלת

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, רכזת רפואה יועצת, הנהלה רפואית מחוז שו“ש, כללית