MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס סוכרת לאחיות קהילה ובתי החולים בירושלים

כנס זה עוסק בהיבטים בטיפול בחולה הסוכרתי, תוך התמקדות באחות הסוכרת ובתפקידה הייחודי במערך המטפל בחולה. מעורבות האחות בכל שלבי הטיפול - בין אם מדובר ברובד המקצועי או ברובד האישי - מחייבת עדכון תמידי של ידע, חשיפה לחידושים בתחום, וקיום תקשורת בינאישית חיובית.

בכנס זה נתמקד בטיפול המיטבי בסוכרת במהלך האשפוז ובקהילה. כמו כן  יוצגו הנושאים הבאים:

סוכרת היא לא רק סוכר 

קווי הנחיה לטיפול בסוכרת                                                                     

טעויות בהזרקות

הדרכה ומעקב תזונתי באשפוז ובקהילה

פירמידת העצמה

שחרור מאשפוז ורצף טיפולי  

תפקוד אחות סוכרת בקהילה      

עקרונות איזון סוכרת באשפוז   

תוכנית לאומית למניעת סוכרת                                                              

                                                           

נשמח לראותכן.

יו"ר הכנס:

רונית מבורך, אחות מרכזת נושא סוכרת בבתי החולים של הדסה

דליה ויסמן, אחות סוכרת, מרפאת סוכרת אופקים, שרותי בריאות כללית