MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס מחוז ירושלים לאחיות סוכרת בקהילה ובתי החולים.
הכנס יתקיים ב-1 במאי במלון מצודת דוד ירושלים בין השעות 08:30-14:30.

כנס זה עוסק בהיבטים בטיפול בחולה הסוכרתי, תוך התמקדות באחות הסוכרת ובתפקידה הייחודי במערך המטפל בחולה. מעורבות האחות בכל שלבי הטיפול - בין אם מדובר ברובד המקצועי או ברובד האישי - מחייבת עדכון תמידי של ידע, חשיפה לחידושים בתחום, וקיום תקשורת בינאישית חיובית.

בכנס זה נתמקד בטיפול המיטבי בסוכרת במהלך האשפוז ובקהילה. כמו כן  יוצגו הנושאים הבאים:

  • סוכרת היא לא רק סוכר 
  • קווי הנחיה לטיפול בסוכרת                                                                     
  • טעויות בהזרקות
  • הדרכה ומעקב תזונתי באשפוז ובקהילה
  • פירמידת העצמה
  • שחרור מאשפוז ורצף טיפולי  
  • תפקוד אחות סוכרת בקהילה      
  • עקרונות איזון סוכרת באשפוז   
  • תוכנית לאומית למניעת סוכרת                                                              

                                                           

נשמח לראותכן.

יו"ר הכנס:

רונית מבורך, אחות מרכזת נושא סוכרת בבתי החולים של הדסה

דליה ויסמן, אחות סוכרת, מרפאת סוכרת אופקים, שרותי בריאות כללית