BIOEvents שמחים להזמינכם לועידה הלאומית לרגולציות של מזון ותוספי תזונה.
הועידה תתקיים ב- 4 בפברואר 2019 בצלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א.

השימוש בתזונה כאמצעי למניעה וריפוי של מחלות כולל צריכת תוספי תזונה המספקים לגוף מרכיבים החיוניים לפעילותו התקינה ואינם נצרכים בכמות מספקת באמצעות מזון.

בכנס זה נעסוק בהיבטים הכרוכים בייצור, שיווק וצריכה של מזון ותוספי תזונה. נעסוק בבקרת איכות מזון, בתקינה בתחום המזון ותוספי התזונה, בשמירה על בטיחות במזון, ברגולציה הנוגעת לרישום תוספי מזון בישראל לעומת רגולציה במדינות אחרות, בטכנולוגיות חדשות בייצור תוספי תזונה ובהזדמנויות עסקיות בתחום זה.
במדינות מסוימות מוגדרים תוספי תזונה כמזון ובאחרות כתרופות.

בין הנושאים אשר יוצגו בוועידה:

  • עדכונים בתקינה בתחום המזון ותוספי התזונה
  • רישום תוספי תזונה
  • בטיחות במזון - דרך המעבדה
  • רגולציה בישראל לעומת העולם


נשמח לראותכם.

 יו"ר הכנס:
שלומי זנדברג, מנהל מקצועי, סינק פרויקטים