MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי לנוירולוגיה: מילדות לבגרות

מחלות נוירולוגיות רבות המתחילות בגיל הילדות משנות מעט את צורתן לאחר ההתבגרות. בתקופה זו הנער עומד בפני שינוי המסגרות, מבית הספר אל הצבא, להמשך הלימודים ולרכישת מקצוע. הבעיות הכלולות בכך לגבי כל צעיר הנן בעלות השלכות ומשמעויות חשובות לגבי אלה הנושאים עליהם גם מחלה נוירולוגית או נוירופסיכיאטרית.

נוסף לכך, השינויים הפיזיולוגיים מעלים שאלות בדבר התאמת התרופות והמינון הניתן לצעירים, לעומת מבוגרים.

ולבסוף, כיצד צריך להתבצע המעבר מנוירולוג הילדים לנוירולוג המבוגרים? האם נוירולוג הילדים צריך להפרד לשלום מהנער, אחת ולתמיד, או שנכון לאפשר חפיפה עם נוירולוג המבוגרים ואף התייעצות ביניהם? והאם ומתי צריך נוירולוג המבוגרים לעשות הערכה מחדש של האבחנה ושל הטיפול?

הכנס השנתי של האיגוד הנוירולוגי בישראל יוקדש לטיפול במחלות נוירולוגיות בילדים ובמתבגרים ביניהן אפילפסיה, תסמונת ז'יל דה לה טורט, מיגרנה, טרשת נפוצה והפרעות קשב. במהלך הכנס נדון בסוגיות שהוצגו לעיל ובהיבטים נוספים הכרוכים בטיפול במחלה בגיל הצעיר.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: פרופ' עמוס קורצ'ין, נוירולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת"א