MEDCAL Expo שמחה להודיע על הכנס השנתי למחלות נדירות ומחלות גנטיות.
הכנס יתקיים ב-30 ביוני במלון דן פנורמה ת"א בין השעות 08:30-15:30.

כנס זה מוקדש למחלות נדירות - אותן מחלות הפוקדות מספר קטן של אנשים מתוך האוכלוסייה הכללית  ו"סובלות" במקרים רבים מחוסר מודעות כללית בציבור מחד גיסא, וממחסור בתקציבי מחקר ופיתוח מאידך גיסא - אשר עשויים להתבטא באבחון מאוחר של מחלה וחמור מכך - בהיעדר טיפול יעיל בה. בנוסף, נעסוק ביום זה גם במחלות גנטיות, ובשילוב של מחלות גנטיות ונדירות.

הכנס יעסוק בשני נושאים מהותיים: מניעת מחלות גנטיות נדירות והטלת אחריות על רופא אשר נכשל באבחון או בטיפול של מחלה נדירה. כמו כן ייסקרו טיפולים מעודכנים במגוון מחלות.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • מניעת מחלות גנטיות נדירות - עבר הווה ועתיד
  • הטלת אחריות על רופא במקרים של מחלות נדירות
  • מיאלומה נפוצה - משלבים חדשים ועתידיים
  • ניוון שרירים ע"ש דושן
  • מחלות גנטיות אשר גורמות להפרעות בקצב הלב
  • מחלות אוטואינפלמטוריות
  • גידולי ההיפופיזה
  • תסמונת הבניין החולה (SBS )


בין המרצים אשר יטלו חלק ביום זה:

ד"ר יואב קידר, ד"ר אבי רובינשטיין, ד"ר עירית אביבי, פרופ' מוטי שוחט, פרופ' יורם נבו, ד"ר מירי בליך, ד"ר יעקב ברקון, ד"ר גדעון הראל, ד"ר אלון לנג,


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר יואב קידר