MEDICAL Expo שמחה להודיע על הכנס החצי שנתי לרפואת הקהילה.
בשונה מכנסים רגילים אנו נשלב הפעם מלבד הרצאות עדכונים גם דיוני מקרה ברפואת הקהילה.

הכנס יתקיים ב-20 ביולי בין השעות 13:00-18:00 במלון כפר המכביה ר"ג.

מטרת הכנס הינה שיתוף מידע באמצעות ניתוח מקרים מלמדים, לרופאי הקהילה.

בניגוד לעבודת הרופא בבית החולים, אשר מגובה בחברי צוות נוספים, רופא הקהילה מנצח על תזמורת של איש אחד - הוא עצמו - תוך שימוש בנסיונו, הידע שרכש ותחושותיו.

היעדר היכולת להתייעץ עם רופאים אחרים מחדד את הצורך בהעשרה, עדכון, ניתוח וחידוד היבטים מגוונים בעבודה השוטפת, תוך התמקדות בתהליך בחירת הגישה הטיפולית.

במהלך הכנס נציג, נדון וננתח מקרים של ישנוניות יתר, נוגדי קרישה, סוכרת, מחלות כבד ומחלות אחרות על מנת להשכיל וללמוד מנסיונם של אחרים בעת אבחון וניהול הטיפול. הנכם מוזמנים לקחת חלק בכך.

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
ד"ר רוברטו איינבינדר,
מומחה לרפואת משפחה,מנהל רפואי מנהלת מור"ל